我老家的狗咋辦
我老家的狗咋辦

我老家的狗咋辦

Author:傻飆
Update:5天前
Add

我媽,超愛罵人

最兇的一次,是因爲我出車禍,她罵肇事司機,噴了半個多小時

你有病吧,你傻X吧,你咋不死啊

可罵來罵去,衹有這三句

肇事司機跪在地上,

Recent chapters
Popular rec
Source update